Øystein Bjørnes
Øystein Bjørnes

Øystein Bjørnes  representerer Høyre, samme parti som Bruheim Derås.

Bjørnes ble i tillegg til å bli valgt til varaordfører, valgt som:

Fast medlem av formannskapet

Leder for Valgnemnda

Nestleder i Klagenemda

Nestleder i Administrasjonsutvalget

Fast medlem i Samhandlings-og utviklingsmøte
Fast medlem i Oppnevningsutvalg for konfliktråd

Fast medlem i Brannvesenet Midt IKS

Fast representant og AU-medlem i Jernbaneforum

 

I tillegg overtar han varaplass i flere styreverv der varaordfører har vært ordførerens stedfortreder.

 

Varaordførervervet i Steinkjer er ut fra reglement i kommunen et heltidsverv.  Øystein Bjørnes ønsker å opprettholde sitt ordinære arbeid i tillegg, og har derfor bedt om å få bli varaordfører i  40%.

Han vil være å treffe i varaordførerrollen, og på rådhuset,  på tirsdager og torsdager fra og med august måned.