Det meste av arrangementet vil foregå i uke 43, men uka er utvidet noe i forkant. I løpet av Økouka vil det bli arrangert studieturer, inspirasjonsdager, kurs, seminarer og marked.

Arrangementene er rettet både mot bønder, studenter, butikkansatte, kokker, lærere, barnehageansatte, foreldre og barn. Formålet er å inspirere til økt produksjon og forbruk av økologiske råvarer.

Øko-uka 2014 avsluttes lørdag 25. oktober med Bondens marked på torget i Steinkjer.

Øko-uka arrangeres som et ledd i arbeidet med foregangsfylket Trøndelag. Gjennomføring av arrangementet er et samarbeid mellom Skjetlein grønt kompetansesenter, Mære Landbruksskole, Oikos, Norsk landbruksrådgivning, Fylkesmannen i begge fylkene, bygdekvinnelagene, Overhalla kommune og Steinkjer kommune.

Se informasjonsbrosjyre her.   Info og påmelding.

Link til påmelding.
 

Trude Larsen
Enhet landbruk, avdeling for samfunnsutvikling