Programskaparen, forfattaren og foredragshaldaren Oddgeir Bruaset turnerer i Midt-Noreg i oktober, og kjem til Steinkjer bibliotek mandag 15. oktober kl 19.00.

Se mer informasjon på bibliotekets nettside.