Den enkelte skole skal på en hensiktsmessig måte informere elever, foresatte, ansatte og rådsorgan om det nye reglementet.

I forbindelse med behandlingen av saken vedtok kommunestyre følgende tillegg (ikke som et tillegg til selve reglementet):

Kommunestyret legger til grunn at skolene, og alle andre steder hvor barn oppholder seg, skal være mobbefrie soner.

 

Ordensreglementet har status som forskrift, og trer i kraft ved kommunestyrets vedtak.