I likhet med de fleste andre europeiske land har Norge valgt å bygge et separat radionett spesielt for nødetater og beredskapsbrukere. Nødnettet er utviklet først og fremst som et velfungerende talesamband, som skal løse behovene nødetatene har for etatsintern kommunikasjon, og for å snakke sammen og koordinere innsatsen ute i operativ tjeneste. Nødnettet vil gi nødetatene bedre mulighet for en effektiv radiokommunikasjon i forbindelse med ulykker, kriser eller andre hendelser.

Nødnett-prosjektet består av et digitalt landsdekkende radionettverk, ny radio- og telefoniløsning på operasjonssentralene og radioterminaler for montasje i kjøretøy, samt bærbare radioer for ulike brukergrupper. Alle som bruker nødnett må ha egne godkjente nødnettradioer som settes opp slik at mange kan snakke samme i talegrupper. Nettet skal bygges ut i hele landet, og ferdigstilles i løpet av 2015.


Sunniva J. N. Rognerud
Kommuneoverlege