Det betyr at du uavhengig av hvor du oppholder deg og uansett tid på døgnet vil komme fram til legevaktssentralen der du oppholder deg når du ringer dette nummeret. 116117 skal fungere både fra fasttelefon og mobil, og er gratis å bruke. Begrunnelsen for et felles nummer er blant annet at det er lettere å huske og enklere å forholde seg til når man reiser eller flytter.

De gamle faste legevaktnumrene skal fungere som før. Dette skal dekke publikums behov for å få kontakt med en bestemt legevaktssentral i gitte situasjoner. Som f.eks. dersom man ringer for et sykt familiemedlem som oppholder seg i en annen kommune.

Oppgavefordeling mellom fastlege og legevakt blir ikke endret. Legevakten skal bare benyttes til å dekke øyeblikkelig hjelp som ikke kan håndteres av egen fastlege, og prioriteringen være som tidligere:

  • Fastlegen din i åpningstiden
  • Legevakt 116117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente
  • 113 når det er akutt og står om liv

Når det nye legevaktsnummeret tas i bruk i hele landet har vi verdifull erfaring fra et prøveprosjekt i Østfold fylke som startet i 2011. Vi vet bl.a. at noen få henvendelser vil komme til feil legevaktsentral. Disse henvendelsene håndteres ved at legevaktssentralen setter over trafikken til riktig legevaktsentral, eller om nødvendig AMK. Pasienten har ikke gjort feil, men er teknisk rutet til feil legevaktsentral.

Ring først!

Legevakten er åpen hele døgnet, men ring på forhånd for å få en vurdering av relevant hjelp. Legevakten er for alle, men ikke for alt.


Sunniva J. N. Rognerud
Kommuneoverlege