Legene Jan Oddvar Setten og Julia Alexandersen fra Høvdinggården legekontor starter 17.8.15, lege Ingrid Korssjøen fra Dampsaga legesenter starter 1.12.15 etter endt permisjon. Hennes vikar Bitten Scott vil jobbe ved Dampsaga legesenter ut permisjonstiden, dvs ut november -15.

Den fjerde legehjemmelen/stillingen er utlyst med søknadsfrist 31.7.15. Innstilling/ansettelse skjer i løpet av høsten 2015.

Se mer informasjon på Sannans legesenter sin nettside.

 

Karin R. Grøttum
enhetsleder legevakt og legetjenester