Revidering av plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet - oppstart av planprosess

Friluftslivet i Steinkjer er avhengige av frivillige som lager og vedlikeholder turstiene.  

I 2021 og 2022 har Steinkjer kommune i prosjektet Friluftslivets ferdselsårer møtt de som legger til rette for friluftsliv rundt om i kommunen. Her har man kartlagt hvilke turer som eksisterer, og hvilke som må legges i kartet.
Les mer om prosjektet friluftslivets ferdselsårer

Videre i prosjektet vil vi finne ut hvilke behov det er for videreutvikling av stiene, og hvilke fokusområder man ønsker seg mer av. Det meste av friluftslivet tilrettelegges av frivilligheten, og det er derfor viktig at frivilligheten uttaler seg om dette. 

Nå vil vi treffe dere som legger til rette for friluftsliv igjen!

Vi legger opp til en liten møteserie ut i grendene, og har slått sammen noen kirkesogn for å kunne dele erfaringer og være effektive. 

Hvordan tar vi vare på og utvikler nye stier, viser fram lokalhistorie og bidrar til lokal næringsutvikling?


Følling, Kvam, Stod, Ogndal
Når: Uke 6 (6. eller 7. feb), kl 18.00-20.00
Hvor: Stod samfunnshus
Mer informasjon og invitasjon kommer

Henning, Sparbu, Steinkjer og Egge 
Når: Uke 6 (8. eller 9. feb), kl 18.00-20.00
Hvor: Avklares etter møte med lokale kontaktpersoner
Mer informasjon og invitasjon kommer

Verran, Beitstad
Når: Uke 10 (6. eller 7. mars) kl 18.00-20.00
Hvor: Avklares etter møte med lokale kontaktpersoner
Mer informasjon og invitasjon kommer

Mål: Legge til rette for god samhandling mellom de frivillige, det offentlige og andre aktører.  
  

Eksisterende plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet