Reguleringsplan Lønnum nedre på offentlig ettersyn. Høringsfrist 15.03.24

Planutvalget vedtok 16.01.24 at forslag til Reguleringsplan (detaljregulering) Lønnum nedre legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker. 

Om planen

Planområdet ligger på Mære i nordenden av Borgenfjorden (Børgin), ca. 11 km fra Steinkjer sentrum. 

Hensikten med planarbeidet er å regulere tomter for 5 nye hytter og to boliger i samsvar med kommuneplanens arealdel i området. 

Planområdet berører i all hovedsak forslagsstillers egen grunneiendom 7/1 hvor tomtene foreslås. I tillegg omfatter planen mindre deler av Trøndelag fylkeskommunes eiendom 518/1 for å regulere inn de to eksisterende adkomstene fra fylkesveg 258 (Kvitvangvegen) til Kattberget og Lønnvika.
Innregulering av adkomstveiene innebærer også at deler av de to eiendommene 7/13 (Kattbergstien 11) og 7/10 (Lønnvikvegen 28) omfattes av planen.

Kunngjøring av planforslaget

Planforslaget annonseres i Trønder-Avisa 31.01.24 og legges samtidig ut til offentlig ettersyn i servicekontoret på rådhuset. Berørte parter tilskrives.

Si din mening om planforslaget

Saksdokumentene er lagt ut i kommunens planregister under reguleringsplan Lønnum nedre. Åpne fanen «Planbehandlinger», finn behandlingstype «Offentlig ettersyn», og velg deretter relevante høringsdokumenter. 

For å uttale deg i saken åpner du fanen "Gi tilbakemelding" i planregisteret, fyller ut feltene i det elektroniske skjemaet og sender inn.  Du kan også sende uttalelse via e-post i stedet for å bruke skjemaet. Husk da å oppgi saksnr. 2020/936. 

Frist for å sende inn uttalelse er 15.03.2024.