Pårørendeundersøkelse innen helse- og omsorgstjenester

Er du pårørende til noen som får tilbud om helse- og omsorgstjenester hos oss, og er over 18 år?
Da ønsker vi at du deltar i denne spørreundersøkelse. Både du som pårørende og venn kan svare. Den du er pårørende til, blir i undersøkelsen omtalt som "tjenestemottaker".

Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge hvordan pårørende opplever å bli inkludert og ivaretatt av helse- og omsorgstjenesten, slik at kommunen kan bruke dette i sitt kvalitetsforbedringsarbeid.

Det er ikke mulig å finne ut hva du har svart. Dersom du har noe du ønsker å snakke med tjenesten om, må du derfor kontakte dem direkte.

Avhengig av svarene du gir, tar det mellom 10-20 minutter å gjennomføre undersøkelsen.

Til undersøkelsen