Ny forskrift om permisjon i skolen - Høringsfrist 26.04.24

I forbindelse med at ny opplæringslov (LOV-2023-06-09-30) trer i kraft fra den 01.08.2024 skal Steinkjer kommune vedta ny forskrift om permisjon. I den forbindelse sendes den ut på høring til interessenter.

Om forskriften

Formålet med den lokale forskriften er å sikre lik praksis for alle skolene i Steinkjer kommune, slik at elever og foreldre får en viss forutsigbarhet og en så like behandling som mulig. Skolen må alltid foreta en individuell vurdering om det er forsvarlig å gi elevene permisjon. Permisjon kan kun innvilges hvis det samla sett er forsvarlig. 

I alle saker som behandles etter forskriften, skal hensynet til elevens beste være et grunnleggende hensyn.

Den nye forskriften om permisjon skal kunngjøres offentlig i Norsk Lovtidend.

Kunngjøring av høring av forslag til ny forskrift

Høringsutkastet blir sendt ut til skoler som videresender til relevante råd og utvalg. Forslaget sendes også til fagforeningene og ungdomsrådet. 

Her kan du se høringsutkastet (PDF, 160 kB).

Si din mening om forskriften til permisjon i skolen

Gi din uttalelse fortrinnsvis via det elektroniske skjemaet nedenfor. Du kan også sende det i e-post til postmottak@steinkjer.kommune.no
Husk i begge tilfellene å oppgi hva saken gjelder.