Kan du tenke deg å bli besøkshjem?

Akkurat nå trenger flere barn og unge i Inn-Trøndelag barneverntjeneste besøkshjem. Barna bor i Inderøy, Snåsa og Steinkjer kommune. Som besøkshjem kan dere gjøre en stor forskjell.

Hva er et besøkshjem?

 • Et besøkshjem tar imot ett eller flere barn noen dager i måneden.
 • Besøkshjem må være stabile og kunne binde seg for minimum ett år.
 • Barna er mellom 0 og 18 år.
 • Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak i barneverntjenesten.

Beskrivelse

Å være besøkshjem vil si at du tar imot et barn eller en ungdom i ditt eget hjem noen dager i måneden. Det kan også være aktuelt med søsken. Over en periode på minimum ett år (ofte lengre) får du besøk av et ett barn eller søsken med ekstra behov for omsorg, trygghet og gode opplevelser. Du og hjemmet ditt skal være en positiv støtte.

Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak for

 • barn og unge som trenger å besøke noen andre voksne utenfor sitt eget hjem
 • familier som trenger avlastning

Besøkshjemmet erstatter ikke barnets hjem, men er en ekstra ressurs for barnet og en støtte for foreldrene.

Du mottar besøk én eller flere helger per måned. I enkelte tilfeller kan det være behov for avlastning også på ukedager eller i ferier.

Hvem kan bli besøkshjem?

Både enslige, par og barnefamilier kan bli besøkshjem.

For å bli godkjent som besøkshjem må du

 • ha en stabil livssituasjon og kunne binde deg for minst ett år
 • ha overskudd, tid og en ekstra sengeplass
 • være glad i barn og ha evnen til å bli glad i andres barn
 • ikke ha store helseutfordringer, livskriser, rusproblemer eller psykiske problemer
 • ha daglige rutiner som er forutsigbare og trygge
 • legge fram politiattest som ikke er eldre enn tre måneder

Det er personlig egnethet som vektlegges ved godkjenning av besøkshjem. Det stilles ingen krav til utdanning.

Hvordan bli besøkshjem?

Ta kontakt med oss og vi setter opp avtale for samtale og hjemmebesøk.

Hvilket barn som passer sammen med besøkshjemmet, blir vurdert av koordinator for besøkshjem og kontaktpersonen for barnet/barna.
Har du spørsmål, så er det bare å ta kontakt.

Kontaktinformasjon

Lene Maria Lønnum (teamleder for familieveilederteamet og koordinator for besøkshjem i barneverntjenesten)
Telefon: 48 22 41 97
E-mail: lene.maria.lonnum@steinkjer.kommune.no
Besøksadresse: Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus, Seilmakergata 10, 7725 Steinkjer