Bufdir informerer om tilskudd til inkludering av barn og unge 2023  

Utlysningen

Bufdir vil informerer søkere og søkerorganisasjoner om at ovennevnte tilskuddsordning er lyst ut for 2023, og at søknadsskjemaene er publisert i Bufdirs søknadsportal. 
Se utlysningen av tilskuddet til inkludering av barn og unge 2023

Søknadsfristen er 18. november 2022.

Målet med tilskuddsordningen

Målet er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. 

Søknadsskjemaet finner dere ved å logge inn i søknadsportalen

Kontaktpersoner i Bufdir

Oversikt over kontaktpersoner for ordningen finner dere på Bufdir sin nettside.