Veinavnene er:
Hjelmsetvegen, Årholtvegen, Kvamsvegen, Jeviklandet, Leinsgrendvegen, Kvamsengvegen, Jøremsvegen, Elnslottvegen, Ovreinvegen, Korsavegen, Lustadvegen, Vikstadvegen, Kvamskjerkvegen, Bulderåstjønna, Hollbruvegen, Tollstadvegen, Barkhaldvegen, Figgadalsvegen, Reitlovegen og Reitlostubben.
 
Vedtaket er gjort i medhold av "Lov om stadnavn".
Klageadgang iht. § 10 "Lov om stadnavn". Offentlige organ og lokale organisasjoner med særlig tilknytning til navnet har klagerett etter stedsnavnloven. Det er skrivemåten av adressenavn som kan påklages, og ikke selve navnevalget.
 
Eventuell klage sendes Steinkjer kommune, Postboks 2530, 7729 Steinkjer eller postmottak@steinkjer.kommune.no innen tre uker etter kunngjøringen.
 
Fult saksframlegg finner du under møter, saker, utvalg, Hovedutvalg for oppvekst og kultur og møtedato 30.4.13
 
 
 

Bjørn Erik Haug
tjenesteenhet bygeesak og oppmåling