Februar 2013

Avdeling for omsorg

 • IDNR 451 Sykepleier Hjemmetjenesten Sør, seksjon sentrum 1
  Randi Evjen tilsettes i 51.64 % stilling
 • IDNR 455 Sykepleier Hjemmetjenesten Nord, seksjon Egge
  Bente Bosnes Riise tilsettes i 60 % stillingen
 • IDNR 457 Sykepleier Hjemmetjenesten sør, seksjon Skjefte
  Inger Marie Korssjøen tilsettes i 70 % stilling
 • IDNR 458 Hjelpepleier Hjemmetjenesten sør, seksjon Skjefte
  Trine Østerkjærhus tilsettes i 53,5 % stilling
 • IDNR 459 Hjelpepleier Hjemmetjensten sør, seksjon Skjefte
  Gina Ebarle tilsettes i 30 % stilling
 • INDR 460 Hjelpepleier Hjemmetjenesten sør, sekjson Sentrum 2
  Mona Andersen tilsettes i 63,5 % stilling vikariat

Avdeling for samfunnsutvikling

 • IDNR 438 Ingeniør vann og avløp
  Mats Wilhelm Torfjell tilsettes i 100 % stilling
 • IDNR 452 Ingeniør/sivil ingeniør Utbygging
  Anders Alstad Prøsch tilsettes i 100 % stilling
 • IDNR 453 Arbeidsleder vei, trafikk og park
  Svein Ole Langlie tilsettes i 100 % stilling

Januar 2013

Avdeling for omsorg

 • IDNR 446 Sykepleiere
  Hilde Haugseth tilsettes i 70 % stilling fra 01.04.13
  Ove Ovesen tilsettes i 65 % stilling
  Marita Røsandhaug Jensen tilettes i 65 % stilling

Tidligere tilsettinger