Avdeling omsorg

 • IDNR 410 Hjelpepleier, Hjemmetjenesten nord, seksjon Kvam
  Gunn Marit Hammer tilsettes i 66,3% vikariat
  Siv Anita B. Svarthe tilsettes i 50 % vikariat
 • IDNR 413 Sykepleier, Tj. Sykehjem, nattpatruljen
  Lise Sande Skjevik er tilsatt i 75% vikariat
 • IDNR 414 seksjonsleder Stod, Tj. Sykehjem
  Elin Vinje er tilsatt i 100% stilling

IKT og kontorstøttetjenesten

 • IDNR 420 Prosjektleder, Elektronisk meldingsutveksling, prosjekt i Kommunehelsesamarbeidet Inn-Trøndelag
  Janne Trana tilsettes i 100 %

Avdeling for samfunnsutvikling:

 • IDNR 409 Driftsoperatør/fagarbeider , Vann og avløp
  Roger Egil Røberg tilsettes i 100 % stilling

Avdeling Oppvekst

 • IDNR 416 Lærer Skarpnes skole
  Trine Ertsås tilsettes i 42 % stilling
 • IDNR 415 Pedagogisk leder, Vårtun barnehage
  Ingerid Tømmerdal Tangstad er tilsatt i 100 % stilling.
 • IDNR 408 Rektor Steinkjer kulturskole
  Svein Kåre Haugen tilsetttes som ny rektor
 • IDNR 404 Dansepedagog Steinkjer kulturskole
  Hanne Skarsem Aasan tilsettes i 100% vikariat
  Bjørn Håvard Bakken tilsettes i 20% vikariat som slagverklære

Avdeling NAV

 • IDNR 407 Koordinator ved NAV Steinkjer
  Hanne Våg tilsettes i 100% vikariat stilling
   

 Tidligere tilsettinger