Posten og Folkeregistret blir da informert om adresseendringen og trenger ingen ny melding, men alle øvrige forbindelser bør bli informert om den nye adressen.
 
Det har kommet inn mange søknader om adressetilleggsnavn. Det tar fremdeles litt tid å behandle alle søknadene og gjort vedtak, men alle vil bli tilskrevet etter hvert.