Åpningen ble feiret med kaffe og bløtkake for beboere, ansatte og inviterte gjester.

Det siste året er Teigen bofellesskap utbygd, og 5 nye rom er ferdigstilt. Bofellesskapet inneholder nå totalt 14 leiligheter og rom, hvorav to av rommene er korttidsplasser. Denne utvidelsen er en del av planene om å øke antallet sykehjems-  og heldøgns omsorgsplasser i Steinkjer kommune. 
Nye beboere har i løpet av de siste 14 dagene flyttet inn i lyse og trivelige rom, og et nytt oppholdsrom er også tatt i bruk. På åpningsdagen ga nye beboere uttrykk for at her vil de komme til å trives!


Bjørg Astrid Aasen
Tjenesteenhetsleder hjemmetjenesten nord