Disse har fått nye mobilnummer i denne omleggingsfasen: 

 Hamrum eldresenter

  47977720

 Steinkjer eldresenter

  48887550

 Kvam eldresenter

  47473200

 Beitstad eldresenter

  40421177

 DMS Inn-Trøndelag

  99093960

 Steinkjer Helsestasjon

  47696930

 Jordmor

  74169000

 Avlastningsboligen barn- og unge

  48899946

 Beitstad skole

  47471210

 Egge barneskole

  47791480

 Henning skole

  47468666

 Kvam skole

  47471812

 Lø skole

  47696970

 Mære skole

  40421150

 Egge ungdomsskole

  45971770

 Steinkjer voksenopplæring

  91731331

 Dampsaga kulturhus billettkiosken

  48883110

 Steinkjer kulturskole

 48883322