Det gleder utviklingssjef Gunvor Aursjø:

- Kvistad er hjertelig velkommen og jeg gleder meg virkelig til å samarbeide med ham. Det samme gjør de ansatte i renovasjon, som han skal møte om 14 dager, samt øvrige enhetsledere som han skal samarbeide med, sier hun.

Kvistad er opprinnelig fra Inderøy, men er i dag bosatt på Søndre Egge. Han har i de siste årene jobbet som daglig leder i Steinkjerbuss AS.

- Renovasjon blir et helt nytt fagfelt for meg, så jeg har ikke rukket å reflektere så mye over hva jeg vil tilføre stillingen, men jeg har jobbet svært mye med logistikk og tror det vil være et godt utgangspunkt, sier Kvistad.

- Det som i hvert fall er sikkert, er at jeg gleder meg skikkelig til å ta fatt på jobben, legger han til.

Kvistad starter tar fatt på jobben som renovasjonsleder 1. januar 2019.