På "Min helse" på www.helsenorge.no kan innbyggerne finne oversikten over alle landets fastleger og også foreta bytte av fastlege. Den viktigste endringen nå er at denne løsningen blir ny og vil inneholde bedre informasjon om fastlegen og fastlegekontoret. Ytterligere forbedringer vil komme høsten 2016.

I ovennevnte periode vil det ikke være mulig å bytte fastlege hverken på telefon eller via nettsiden.

Tjenestene skal etter planen være tilgjengelig igjen fra og med 6.juni.

Mer informasjon om fastlegeordningen og bytte av faslege finner du på følgende nettide: www.helsenorge.no/fastlege