Stillingen er opprettet med støtte fra Kreftforeningen.

Kreftkoordinatoren skal bistå ressurspersoner som
i dag  jobber med kreftpasienter i de ulike kommunene. Nye henvendelser fra pasienter og samarbeidspartnere skal gå som de har gjort, enten direkte til kreftsykepleier eller via kommunal helsetjeneste eller tildelingskontor.

Kreftkoordinatoren skal ha et "sørge-for-ansvar", dvs. at hun koordinerer kreftomsorgarbeidet gjennom og via de ressursene som finnes i kommunene. Kreftkoordinatoren skal ha et overordnet blikk og være et kontaktpunkt og en igangsetter som bidrar til rammer og kontinuitet. Når kreftrammede og samarbeidspartnere tar kontakt skal kreftkoordinatoren vite hvem som kan bistå med riktig hjelp og gode løsninger til riktig tid.

Kerstin Enger har kontorlokaler i Steinkjer Rådhus og er tilgjengelig alle ukedager fra 08.00 til 15.30 på telefon: 74 16 91 62 / 47 47 74 38 eller e-mail kerstin.enger@steinkjer.kommune.no