- Partiene har valgt å fremme et altenativt forslag til vedtak som tar med flere momenter enn rådmannens innstilling. Det er for å være enda mer tydelige i selve vedtakene, selv om vi vet at også saksutredningen skal sendes inn som høringsuttalelse, sa ordfører Bjørn Arild Gram (Sp), som la fram det alternativet forslaget med totalt ti punkter på vegne av alle partiene. 

Vedtaket kritiserer rektors utredning, spesielt unnlatelse av å nevne InnoCamp Steinkjer. Selve prosessen kritiseres også, og da spesielt høringsarbeid og frister. Det bes om at styret i Nord universitet legger bort rektors strukturforslag og heller igangsetter et arbeid med å videreutvikle en flercampusmodell. 

HER KAN DU LESE HELE VEDTAKET

- Det er en del sammenhenger som mangler i rektors utredning, som vi nå får fram med denne uttalelsen. Dette er vi i Arbeiderpartiet med på, sa Roar Veiseth.

- Det beste med denne saken, dersom vi skal se positivt på det, er at rektors innstilling har skapt et stort engasjement rundt universitetet vårt. Det er viktig at vi kommer med en såpass tydelig og faglig, godt begrunnet uttalelse, i likhet med det fylkestinget i Trøndelag nettopp har vedtatt, sa Lillian Hatling (Sp), og fortsatte:

- Nord er ikke et universitet du kan sammenligne med et universitet i Oslo. Mens et universitet der kan skape store fagmiljø på få plasser, kan Nord bli best på å utnytte tverrfaglighet som universitet. Det er viktig for oss i Steinkjer at det blir også universitet i våre nabobyer og på Helgeland, og det er viktig at vi er tydelige på potensialet som ligger i InnoCamp, som er så nyskapende. Vi vet det finnes flere universitet som er i gang med noe av det samme innovasjonstekningen, for eksempel Gjøvik og NTNU, men ingen av dem har kommet fysisk så langt som vi har i Steinkjer, med å få alt samlet under ett tak.