Hovedutvalg teknisk, miljø, naturforvaltning vedtok i møte 03.12.19 å legge ut ny forskrift for vann og avløp i ny Steinkjer kommune ut på offentlig høring. Høringsfrist er 20.01.2020.

Dokumentene er lagt ut i servicetorget på rådhuset i Steinkjer og i Malm og på biblioteket i Steinkjer. Du kan også lese de nedenfor her.

Evt merknader sendes til postmottak@steinkjer.kommune.no eller til Steinkjer kommune, vann og avløp, postboks 2530, 7729 Steinkjer innen 20.01.2020.