Andreas Blei er 44 år, kommer fra Tyskland, men har bodd i Norge siden 1998. Han snakker veldig godt norsk.
 
Han ble ferdig utdannet lege i 1991, og har erfaring fra anestesi, psykiatri og allmennlegevirksomhet. Han har tidligere vært fastlege i Dyrøy, Målselv, Sørreisa og Oslo kommune. En periode var han også kommunelege i de nordnorske kommunene. Som lege ønsket han å gå dypere i følelsesarbeidet og har derfor utdannet seg videre innen kunstterapi.
 
Andreas Blei åpner sin nye praksis ved Høvdinggården legekontor den 7. november 2007. Da starter han med tomme lister, og ønsker 1000 pasienter velkommen til å få han som fastlege fremover! Pasienter som ønsker han som fastlege, kan melde det allerede nå til fastlegekontoret på telefon 810 59 500.
 
En dag i uka blir han å fungere som sykehjemslege ved Steinkjer sykehjem. I tillegg kommer han til å kjøre vakter ved Steinkjer legevakt
 
Steinkjer kommune ønsker Andres Blei hjertelig velkommen som fastlege hos oss! Vi er veldig glad for å få en så erfaren lege til kommunen.