Fire år med samarbeid har gitt mersmak og begge parter underskrev mandag en ny fireårig avtale om beredskap.

Utgangspunktet for samarbeidet mellom kommunen og saniteten er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin visjon om et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar. Sanitetens oppdrag i denne sammenhengen er å ordne med hus, mat og omsorg ved ekstraordinære hendelser i fredstid, mens kommunen har ansvar for å ivareta sikkerhet og trygghet for innbyggere og tilreisende. 

42 medlemmer i Steinkjer

Samarbeidet før ekstraordinære hendelser består av planarbeid og innebærer gjensidig deltakelse i møter og fora hvor beredskap og krisehåndtering står på agendaen.Omsorgsberedskapsgruppa er blant annet representert i det kommunale beredskapsrådet.

Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) har 130 nasjonale omsorgsberedskapsgrupper. 14 av dem er i nordre del av Trøndelag.

Steinkjers omsorgsberedskapsgruppe ble startet i mars 2009 og har 42 medlemmer.

Underskriving

Avtalen ble undertegnet av Liv Astrid Bartnes, som er leder for sanitetens omsorgsberedskapsgruppe i Steinkjer, og kommunedirektør Torunn Austheim. Til stede var også plansjef Per Morten Bjørgum.