- Dette er en viktig avtale for Steinkjer kommune. Hilmarfestivalen er en av de tunge bærebjelkene i kommunen som vi er med og støtter. Hilmar Alexandersen er mye større innen folkemusikksjangeren nasjonalt sett enn det mange tror, sier kultursjef Leif Terje Nilsen.

I dag underskrev han en ny treårig avtale mellom stiftinga og kommunen som har som formål å opprettholde et forutsigbart samarbeid videre for begge parter, heriblant gjensidige ytelser mellom partene.

- Glad for dette

Daglig leder i stifitinga, Johan Einar Bjerkem signerte også.

- Jeg er glad for at Steinkjer kommune er med og synes det er bra det vi gjør. Kommunen er en god støttespiller i det praktiske og det ideelle, spesielt det å bistå med å ivareta den immaterielle kulturarven vi har etter Hilmar Alexandersen, sier Bjerkem, og legger til:

- Det er kjempeflott med en slik avtale for alle av oss som er med i stiftinga - og ikke minst alle de frivillige som er med og støtter opp om festivalen.

- Ivaretar bredden

Kultursjefen understreker at stifitinga fortjener å ha en ny samarbeidsavtale på plass:

- De er dyktige på å ivareta Hilmar og bredden i folkemusikken. Klart vi synes det er viktig og ønsker å støtte opp om det videre, sier kultursjef Nilsen.