Lær norsk

Lær deg grunnleggende norsk som innvandrer

Norsk språk er nøkkelen til det norske samfunnet

På Steinkjer voksenopplæring kan du som innvandrer lære norsk, slik at du kan klare deg godt i hverdag og jobb. Vi starter en ny gruppe ca. hver tredje måned og har grupper på ulike nivåer. 

Opplæringen er gratis for innvandrere utenom EØS-området og for innvandrere som har giftet seg med norsk statsborger. Nærmere regler finnes i introduksjonsloven.

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon og registrering.
 
Her finner du søknadsskjema for norskopplæring: Søknadsskjema

Sendes til eva.loe@steinkjer.kommune.no, eller leveres på papir til kontoret på Steinkjer voksenopplæring.

Rett og plikt

50 timers samfunnskunnkap