Prosjektet skal bidra til høyere samfunnsdeltagelse blant minoritetsgrupper, bedre folkehelse og økt verdiskaping i kommune-Norge. Det skal utarbeides praktiske løsninger for samfunnsvitenskapelig datainnsamling i Nord-Trøndelag, som komplementerer og supplerer HUNT4-undersøkelsen.

Kontaktperson for prosjektet er Tommy Haugan, FoU-koordinator ved Nord Universitet.

Les hele prosjektbeskrivelsen her.

Les om vårens tildelinger på hjemmesidene til Regionalt forskningsfond Midt-Norge