- Det er en stor glede og en inspirerende ære å komme hit til Steinkjer, sa administrerende direktør i NIBIO (Norsk Institutt for Bioøkonomi), Nils Vagstad under lanseringen av NIBIO Steinkjer.

Steinkjeravdelingen vil ifølge Vagstad bidra til et viktig kompetanseløft for hele Trøndelag. Forskningen som skal gjøres herfra vil være en langsiktig investering for hele regionen og instituttet.

- Vi ønsker å støtte opp om den betydelige satsningen som nå gjøres i Steinkjer, og som vi sjelden ser andre steder i landet. Steinkjer og Trøndelag tar nå sin posisjon innen framtidig bionæring. Fellesskapet og støtten vi har møtt her er unikt. Og det lover veldig godt for framtida, sa Vagstad.

Åtte stillinger lyses ut

 

Nytilsatt leder for NIBIO Steinkjer, Lars Bendik Austmo, ledet lanseringen og uttrykte stor glede over at instituttet blit møtt med åpne hender - både av Steinkjer kommune og av nærings- og samarbeidsaktører som Statskog, fylkeskommunen, Norsk landbruksrådgivning, Arena skog og de trønderske universitetene. 

- Vi gleder oss til å flytte inn i våre nye lokaler i Innovasjonscampus Steinkjer om et halvt år. Der får vi samhandle direkte med noen av disse aktørene som også skal ha kontor der, sa Austmo.

NIBIO Steinkjer har nettopp lyst ut åtte stipendiat-, doktor- og forskerstillinger med søknadsfrist 28. februar. Stillingene skal forske på temaer innen landbruk og skog. Se nærmere beskrivelser av stillingene her.

Finansierer stipendiatstilling

 

En av stipendiatstillingene finansieres av blant andre Steinkjer kommune.  Kommunestyret vedtok 31. januar om å imøtekomme NIBIOs søknad for å bygge opp et tungt fagmiljø på grovfor og husdyr i Trøndelag.

Stipendiatstillingen skal jobbe med klimagassutslipp fra sau og storfe på beite og identifisere tiltak som kan bringe oss nærmere klimavennlig/klimanøytral kjøtt- og melkeproduksjon.

Under NIBIO-lanseringen lovte varaordfører Øystein Bjørnes at Steinkjer kommune skal bidra videre for å holde på samarbiedet og nettverket som er i ferd med å skapes. 

- For Steinkjer kommune betyr dette mye. Vi får flere stillinger, flere tilflyttere og økt trivsel og folkehelse. Dere skal være trygge på at vi fortsatt vil være med på laget, sa Bjørnes.