Over 500 elever har besøkt forskningsrommet siden nyttår.

Her kan du se den to-siders reportasjen:
Side 16 i bladet

Side 17 i bladet

Les også informasjon om forskningsrommet på Newton sin nettside