Er du interessert, ta kontakt med Frøydis Reinen Echer på tlf 479 71 156 på dag- og døgnrehabiliteringstjenesten, Egge helsetun.


Nevrologiprosjektet heter "Tilrettelegging av trening for personer med nevrologiske sykdommer eller skader" og målet er å vedlikeholde eller bedre funksjonstilstand og helse og gi økt samfunnsdeltagelse for denne gruppen.

Prosjektet har en varighet på 3 år og blir ledet av en fysioterapeut i 60% stilling. Sykepleier er inne i deler av prosjektet og andre faggrupper kan kjøpes på timebasis ved behov.

Les mer om dette i artikkelen under Prosjekter på hjemmesiden - Her er en direkte link til den siden.