Prosjektet har prøvd  ut forskjellige treningsgrupper for å se hva som passer best mht. behov, effekt og muligheter i forhold til ressurser.

Grupper som fortsetter etter prosjektets slutt:

 1. Treningsgruppe med privat fysioterapeut ved Egge Helsetun.
  Mest vekt på kondisjon, noe styrke og bevegelighet.
  Fysisk funksjonshemma, mest nevrologi. Må kunne gå. Kontinuerlig 1g./uka, a`1 ½ t.
  Rullerende inntak.
  Kontaktperson: Arild Ove Ørjasæter, 98858408

 2. Slaggruppe i regi av Dagrehab.tjenesten, 2 perioder i året.
  (Kontinuerlig vurdering i forhold til tjenestens ressurser.) Balanse, funksjonstrening, styrke beina, bevegelighet, noe avspenning og kroppsbevissthet. Må kunne forflytte seg selv, gå noe med hjelpemiddel. 1-2g./uka, a`2 t.
  Kontaktperson: Frøydis Reinen Echer, 47971156

 3. Treningsgruppe med privat fysioterapeut ved Skjeftejordet Bofellesskap, avd. Rød
  For unge beboere med nevrologiske tilstander. 1g./uka.

 4. Turgruppe 1g./mnd.
  Fra slutten av mars.– juni og fra sept.- des. Brukere har opprettet egen planleggingsgruppe som setter opp turer, ordner med innkjøp, skyss. Prosjektleder står for påmeldinger. Får i dag hjelp av en person i Røde Kors.Ved behov må brukerne ha med seg BPA, støttekontakt el.l.
  Kontaktperson: Julie Saursaunet, 91302074, Frøydis Reinen Echer: 47971156.


Andre tiltak som fortsetter:

 1. Opplæring av hjemmestjenesten gjennom"Øvelsesbanken", hjemmeøvelser for å bedre eller vedlikeholde fysisk og kognitiv funksjon. Rutinene for å benytte denne er ikke på plass enda, og fortsetter etter sommeren.

 2. Tverrfaglige kurs innen nevrologi i lag med Kastvollen Rehabiliteringssenter og evt. nærliggende kommuner.

 3. Mulighet for hospitering ved Kastvollen Rehabiliteringssenter for fagfolk i Steinkjer kommune.

 4. Facefook-gruppen "Nevrologi i Nord Trøndelag." For brukere, pårørende og fagfolk. Arena for faglig utveksling og informasjon om nye tilbud i nærheten. Mulighet for å legge ut ønsker om tilbud som ikke eksisterer for brukere og pårørende. Prosjektleder og en bruker er administratorer for denne.

 5. Facebook-gruppe"Fysioterapeuter i Steinkjer." For private og kommunale fysioterapeuter i Steinkjer kommune for å gjøre faglig samarbeid lettere.

 6. Den tverrfaglige prosjektgruppa fortsetter foreløpig som en samarbeidsarena for å ivareta denne gruppens behov. Den inkluderer også bruker, privat fysioterapeut og ergoterapeut fra Kastvollen.
   

Ny treningsgruppe til høsten 2015:

Med ubrukte midler vil vi  prøve ut en ny type treningsgruppe til høsten; Kognitiv og fysisk trening.


Gruppetilbud med kognitiv og fysisk trening:

Som en del av nevrologiprosjektet i Steinkjer kommune, vil vi starte et nytt gruppetilbud hvor vi blander kognitiv og fysisk trening.

Etter sykdom eller skade i hjernen kan man få kognitive utfall. Det kan være for eksempel redusert hukommelse, oppmerksomhet, responstid og simultankapasitet.

Mange får vansker med å fungere i hverdagen hjemme, på arbeid eller sosialt.  Det kan være vanskelig for en selv og omgivelsene å forstå hva dette innebærer.

Forskning viser at man ved systematisk trening kan bedre eller kompensere for disse funksjonene. Studier viser også at fysisk trening kan øke hjernens kapasitet og bedre kognitiv funksjon. Derfor vil vi nå starte et gruppetilbud som inneholder både kognitiv og fysisk trening.

Innhold i tilbudet:

 • Informasjon om kognitive utfall. Erfaringsutveksling. Tips til mestring i hverdagen.
 • Lettere fysisk trening inkl. balanse og koordinasjon.
 • Oppmerksomhets- og oppgaveorientert trening.
 • Avspenning med kroppsbevissthet.

Varighet:

1 gang i uka, à 3 timer. 10 uker fra uke 40. Nærmere beskjed om dato seinere.
Sted: Dagrehab.tjenesten, Egge Helsetun.


Hvem er tilbudet rettet mot:

 • Personer med kognitive utfall etter nevrologiske skader eller sykdommer.

 • Må kunne gå med ganghjelpemiddel.

 • Må kunne delta i gruppe med 6-8 personer.

 • Må kunne følge informasjonsdel på ca. 45 min. hver gang.

 

Påmelding innen onsdag, 02.09.15 til Frøydis Reinen Echer.


Ansvarlig for gruppetilbudet:

Frøydis Reinen Echer, fysioterapeut
Tlf: 47971156
E-post: froydis.reinen.echer@steinkjer.kommune.no

Liv Therese Røthe, ergoterapeut
Tlf: 97561829
E-post: ltsrothe@gmail.com