Inntil den nye kommunen er på plass, må du som innbygger i de to kommunene fortsatt bruke de ordinære hjemmesidene for å finne kommunale tjenester, informasjon og skjemaer:
www.verran.kommune.no               www.steinkjer.kommune.no.


Følg med på hva som skjer i prosessen på www.nyesteinkjer.no