Avfallet kastes ned i luken og faller ned i de nedgravde containerne som er lukket og derfor forhindrer lukt. De tømmes nedenfra ved at containeren løftes opp. Disse tre enhetene kan betjene mellom 40 og 70 abonnenter og et slikt leveringspunkt tilsvarer 150 plastdunker.
 
Tømmingen vil skje ca hver 14.dag og de har innebygde følere som varsler renovasjonsenheten med en SMS når de er klar for å tømmes.

I og med at disse er lukket, vil abonnentene som skal bruke disse få utlevert elektroniske brikker for å kunne åpne lukene.

Fordelen med dette systemet er bl.a. penere utemiljø, mindre luktproblemer, ingen skadedyr mm. Det er planer om flere slike leveringspunkter neste år. I tillegg vil det være nyttig der det er smalt og trangt for bilene å komme fram til de dunkene.

Avfallscontainerne skal etter hvert dekoreres med tegninger fra barnehager i Steinkjer.