Pårørendealliansen ber kommunene legge ut følgende informasjon og oppfordrer pårørende til å svare på undersøkelsen.

De skriver følgende:

"Vi stiller blant annet spørsmål om:

•       hva og hvor mye man gjør som pårørende
•       konsekvenser for egen yrkesdeltagelse eller studier
•       påvirkning på egen helse
•       ønske om forbedringer
•       hvor man finner informasjon eller råd

Rundt 800 000 er til enhver tid i en pårørendesituasjon til noen i Norge.

Helseminister Bent Høie lovet 13.11.2017 at Regjeringen vil iverksette arbeid med Nasjonal strategi for pårørende, her blir denne undersøkelsen et viktig bidrag. Her er en link til uttalelsen.

For å få vite hva som trengs i en slik strategi, trenger vi kunnskap om hvordan pårørende har det.  

Her er lenke til undersøkelsen som tar 6-8 min å svare på: https://no.surveymonkey.com/r/QQ2QWPN

NB! Undersøkelsen stenges 1.mars 2018"


Anne Grethe Terjesen 
Pårørendealliansen