Kontaktperson for ordningen i Steinkjer kommune er:
Stine Strand, folkehelsekoordinator
Telefon: 459 75 088
E-mail: stine.strand@steinkjer.kommune.no  


Les mer på Bufdir sin nettside