I den forbindelse er det publisert artikler fra vårt arbeid med metoden Bolystteam i Steinkjer både på Regjeringens og Distriktssenterets hjemmesider.

Dette er en anerkjennelse både til kommunens fagpersoner i bolystteamet og de lokale arbeidsgruppene.

Les suksesshistoriene fra lokalt prosjektarbeid her.


Bildet viser en dugnadsgjeng i regi av bolystprosjektet i Mære/Sparbu. De bygger ny sti på friområde og ny gapahuk på gammel ball-løkke.


Grete Waaseth
rådgiver

Plan- og utredningstjenesten