Næringsdrivende med behov for hjelp?

Steinkjer Næringsselskap AS (SNS) er Steinkjer kommune sitt næringsapparat. SNS har i samråd med ledelsen i Steinkjer kommune rigget et beredskapsteam rundt næringslivet for å styrke og sikre gode tiltak i en svært krevende tid knyttet til konsekvensene av koronaviruset. Beredskapsteamet organiseres og koordineres av Steinkjer Næringsselskap i samarbeid med Steinkjer Næringsforum (SNF), T:lab, Innovasjon Norge, Visit Innherred og bankforbindelser. I tillegg knytter vi på kompetanse som er nødvendig for den enkelte bedrift.

Beredskapsteamet er iverksatt med disse tiltakene:

 • Kommunikasjon og informasjon: Vi legger ut informasjon om ulike tiltak lett tilgjengelig på www.sns.steinkjer.net under fanen «Coronainfo»
 • Beredskapsteam: Steinkjer Næringsselskap leder beredskapsteamet. Vi bistår som samtalepartner og veileder for næringslivet i Steinkjer i en krevende tid. Opplever du/dere usikkerhet knyttet til drift og videre utvikling? Ta kontakt! Dette er en gratis tjeneste der kostnadene er dekket av Steinkjer kommune.
  Vi kobler på samarbeidspartnere og øvrig virkemiddelapparat der det er hensiktsmessig. Ta kontakt med:
 • Arbeidsform: Telefon, FaceTime, Teams, Skype, Zoom eller tilsvarende, eller fysiske møter der det er mulig. Fysiske møter begrenses til et minimum.
 • Utviklingsprosjekt: Vi som nå har etablert et beredskapsteam for Steinkjer, får signal om at mange bedrifter har ideer og utviklingsplaner som er satt på vent på grunn av manglende tid og ressurs. Nå kan tiden være inne til å utnytte ledig kapasitet som har oppstått pga. Corona-restriksjonene. Slik kan din bedrift stå bedre rustet når krisen er over. Beredskapsteamet vil være en støttespiller for dere i arbeidet med å realisere utviklingsprosjekt. Vi vil bistå dere med å koble på rett kompetanse og mulige finansieringsordninger.

Kommunale fakturaer:
Deler av regionens næringsliv og mange av kommunenes innbyggere opplever stor økonomisk usikkerhet som følge av situasjonen i samfunnet. Dersom du som næringsdrivende eller privatperson har behov for betalingsutsettelse i forbindelse med kommunale regninger som har forfalt eller forfaller i nær framtid, ber vi deg om å ta kontakt med kommunen slik at vi sammen kan finne best mulig løsning. Alle henvendelser og behov vil bli behandlet individuelt. Det vil ikke bli sendt ut regning for SFO og barnehage for april. 
Henvendelser om betalingsutettelse kan rettes til sentralbordet på tlf. 74 16 90 00 eller oppgitt nr. på faktura.


Bringer du ut mat og utstyr?

Dersom du bringer mat og utstyr til andre, enten privat eller via butikk, må du påse at du følger dette:

 • Det er viktig å påse at hjembringing skjer uten personkontakt.
 • Du skal ha god hoste- og håndhygiene .
 • Du kan ikke ha symptomer på luftveisinfeksjon. 

Samlingssteder stengt

Utenom skoler og barnehager er følgende kommunale samlingssted stengt:

 • Huzet
 • Dampsaga kulturhus
 • Dampsaga Bad
 • Steinkjerhallen og garderober
 • Malm samfunnhus og bibliotek
 • Voksenopplæringen
 • Steinkjer bibliotek
 • Kino
 • Aktivitetssenteret.
 • Rådhuset i Steinkjer stenges for publikum.
 • Servicetorget i Malm stenges for publikum. 

Stenging og forbud av ulike arrangementer og tilbud

Helsedirektoratet har besluttet forbud mot og stenging av:

 • Kulturarrangementer
 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand.
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssentre
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende
 • Svømmehaller, badeland og liknende