Næringsavfall / farlig avfall - betalingssatser 2022

Priser på næringsavfall og farlig avfall for 2022 er ikke fastsatt på dette tidspunkt.

Enhetsleder renovasjon i Steinkjer kommune delegeres myndighet til å fastsette gebyrene på næringsfraksjoner og fraksjoner for farlig avfall.