Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
29. november kl. 08:30

KORONA - INFORMASJONSSIDER

Les mer... clear

Næringsavfall / farlig avfall - betalingssatser 2021

Prisliste næringsavfall

NR.

Varenavn

Netto / t

Pris inkl. mva.

1

RESTAVFALL / NÆRINGSAVFALL

2 290

2 862,50

2

RESTAFALL NÆRING - TIL DEPONI

2 290

2 862,50

3

HAGE OG PARKAVFALL

625

781,25

5

ASKE, SOT OG SLAGG TIL DEPONI

2 290

2 862,50

6

MATAVFALL

2 670

3 337,50

7

METALLAVFALL

 

0

11

DYREKADAVER  TIL DEPONI

 

Tas ikke i mot

12

OLJEHOLDIG SLAM/FORURENSET MASSE

2 290

2 862,50

13

EE - AVFALL fra næring

1 340

1 675,00

14

SLAM Steinkjer kom. Spylebil og mos

230

287,50

15

TREVIRK  GJENVINNING

985

1 231,25

18

PAPP  REN

 

0

19

ARMERT  BETONG TIL DEPONI

2 290

2 862,50

20

BLANDET PAPIR FRA NÆRINGSLIV

465

581,25

21

GLASS/RUTER UTEN RAMME(UTEN PCB)

755

943,75

1799

BLANDET PLAST (uren til energigjenvinning)

2 290

2 862,50

22

PLASTFOLIE  REN.

 

0

23

SLUK / SANDFANG FRA NÆRING

930

1 162,50

25

SANDBLÅSESAND

2 290

2 862,50

28

GLASS OG METALLEMBALLASJE, SORTERT

795

993,75

29

PP - sekk

 

0

34

FRITYROLJE / MATFETT

2 290

2 862,50

35

BILGLASS

730

912,50

36

SLUK / SANDFANG FRA VASKEHALLER

930

1 162,50

39

LANDBRUKSPLAST

 

0

41

GIPS, REN/SORTERT TIL DEPONI

2 290

2 862,50

150

DEKKMASSER, RENE

 

Kun etter avtale

B1

DESTRUERING / TILDEKKING  ( STK.)

795

993,75

B2

Døde kjæledyr (kun fra private) (STK.)

175

218,75

B17

RESTAVFALLSSEKK, GRØNN (STK.)

48

60,00

Enhetsleder renovasjon i Steinkjer kommune delegeres myndighet til å justere gebyrene på fraksjoner i gebyr som omhandler næringsavfall, hvis det skjer endringer i markedssituasjonen.

 

Prisliste farlig avfall fra næring:

NR.

Varenavn

Netto/tonn

Inkl. mva.

 

10

ASBESTHOLDIG AVFALL

2 290,00

2 862,50

 

38

GLASS m / PCB

1 500,00

1 875,00

 

40

Isolerglassruter m/ KLORPARAFINER

8 200,00

  10 250,00

 

17

KREOSOTBEH. OG IMPREGN. TREVIR

3 330,00

4 162,50

 

 

 

 

 

 

32

ANNET FARLIG AVFALL *)

1 170,00

1 462,50

 

 

 

 

 

 

NR.

Varenavn

Pr. dekl.

Inkl. mva.

 

31

GEBYR DEKLARERING etter fullmakt

215,00

268,75

 

*) ALT ANNET FARLIG AVFALL, blant annet:

     

Skumisolasjon/sandwich-Gulvbelegg m/eftalater-Brannslukkere-Spillolje-Oljefilter-Drivstoff-Maling/Lim/Lakk-Bilbatterier-Spraybokser-Baser-Syrer-Løsemidler-Plantevernmidler  osv.

 
 
 

Alt farlig avfall fra næringsvirksomheter skal deklareres av bedriftene selv, evt. av renovasjon etter fullmakt.