Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
04. april kl. 15:06

KORONA - NASJONALE OG LOKALE TILTAK

Les mer... clear

Næringsavfall / farlig avfall - betalingssatser 2020

NR.

Varenavn

Netto / t

Pris inkl. mva.

1

RESTAVFALL / NÆRINGSAVFALL

2 225

2 781,25

2

RESTAFALL NÆRING - TIL DEPONI

2 225

2 781,25

3

HAGE OG PARKAVFALL

605

756,25

5

ASKE, SOT OG SLAGG TIL DEPONI

2 225

2 781,25

6

MATAVFALL

2 670

3 337,50

7

METALLAVFALL

 

0

11

DYREKADAVER  TIL DEPONI

 

Tas ikke i mot

12

OLJEHOLDIG SLAM/FORURENSET MASSE

2 225

2 781,25

13

EE - AVFALL fra næring

1 300

1 625,00

14

SLAM Steinkjer kom. Spylebil og mos

223

278,75

15

TREVIRK  GJENVINNING

955

1 193,75

18

PAPP  REN

 

0

19

ARMERT  BETONG TIL DEPONI

2 225

2 781,25

20

BLANDET PAPIR FRA NÆRINGSLIV

448

560,00

21

GLASS/RUTER UTEN RAMME(UTEN PCB)

731

913,75

1799

BLANDET PLAST (uren til energigjenvinning)

2 225

2 781,25

22

PLASTFOLIE  REN.

 

0

23

SLUK / SANDFANG FRA NÆRING

901

1 126,25

25

SANDBLÅSESAND

2 225

2 781,25

28

GLASS OG METALLEMBALLASJE, SORTERT

772

965,00

29

PP - sekk

 

0

34

FRITYROLJE / MATFETT

2 225

2 781,25

35

BILGLASS

710

887,50

36

SLUK / SANDFANG FRA VASKEHALLER

901

1 126,25

39

LANDBRUKSPLAST

 

0

41

GIPS, REN/SORTERT TIL DEPONI

2 225

2 781,25

150

DEKKMASSER, RENE

 

Kun etter avtale

B1

DESTRUERING / TILDEKKING  ( STK.)

772

965,00

B2

Døde kjæledyr (kun fra private) (STK.)

170

212,50

B17

RESTAVFALLSSEKK, GRØNN (STK.)

48

60,00

Enhetsleder renovasjon i Steinkjer kommune delegeres myndighet til å justere gebyrene på fraksjoner i gebyr som omhandler næringsavfall, hvis det skjer endringer i markedssituasjonen.

 

Prisliste farlig avfall fra næring:

NR.

Varenavn

Netto/tonn

Inkl. mva.

10

ASBESTHOLDIG AVFALL

2 225,00

2 781,25

38

GLASS m / PCB

1 400,00

1 750,00

40

Isolerglassruter m/ KLORPARAFINER

7 375,00

9 218,75

17

KREOSOTBEH. OG IMPREGN. TREVIR

3 234,00

4 042,50

32

ANNET FARLIG AVFALL *)

1 135,00

1 418,75

 

 

 

 

NR.

Varenavn

Pr. dekl.

Inkl. mva.

31

GEBYR DEKLARERING etter fullmakt

210,00

262,50

*) ALT ANNET FARLIG AVFALL, blant annet:
Skumisolasjon/sandwich-Gulvbelegg m/eftalater-Brannslukkere-Spillolje-Oljefilter-Drivstoff-Maling/Lim/Lakk-Bilbatterier-Spraybokser-Baser-Syrer-Løsemidler-Plantevernmidler  o.s.v.

Alt farlig avfall fra næringsvirksomheter skal deklareres av bedriftene selv, evt. av renovasjon etter fullmakt.