Næring

Steinkjer Næringsselskap AS er Steinkjer kommune sin førstelinjetjeneste for næringslivet og etablerere. Har du planer om utvikling av din virksomhet eller ønsker å etablere ny virksomhet, bistår næringsselskapet med gratis råd og veiledning i en tidlig fase.

Steinkjer Næringsforening er en ideell medlemsforening med formål om å samle næringslivet i Steinkjer i et felles møte-, samtale og samarbeidsforum for å utvikle samhørighet og medansvar for næringslivets faglige og konkurransemessige kraft. Et robust og representativt næringsforum er viktig i arbeidet med å sikre gode rammevilkår og vekstmuligheter for næringslivet i Steinkjer.

<<<< Se også andre menypunkt.

Tips en venn Skriv ut