Viser til saken i Trønder-Avisas nettartikkel: Til avisartikkelen