På bakgrunn av forskningsprosjektet "Fra kunnskap til handling, fra handling til kunnskap" ønsket vi i Steinkjer kommune å sette fokus på utenforskapet. Ved å skape sosiale møteplasser i sentrum håper vi å gjøre noe med det. I dette prosjektet handler det om å gjøre Rismelen til en sosial møteplass og et område for fysisk aktivitet – for alle aldersgrupper.

Vi har fått viktige innspill fra bl.a. barn, foreldre og ansatte i skole og barnehage, voksenopplæringa og Arbeidssentralen, og håper nå at planen innfrir ønskene.

Denne delen vil bestå av et aktivitetsområde for barn i alle aldre med bl.a. treningsapparat, klatrenett, balanseapparater og Rismelormen. Her blir det også møteplasser med sittegrupper.

Grunnarbeid Service AS har fått oppdraget og bygging begynner i uke 50 i 2016. I første omgang vil det være omlegging av vann og avløp, og selve byggingen av parken starter opp våren 2017.

 

Stine Strand
Folkehelsekoordinator