Status om vaksineringen
Vaksineringen går veldig bra og vi takker alle som organiserer og setter vaksinene.
  • Vi har så langt i år gitt 1540 personer 1. dose og 339 personer har også fått 2. dose
  • Alle på sykehjem som så langt kan og vil ta vaksinen, er nå fullvaksinerte. Dette utgjør 96 % av alle sykehjemsbeboere.
  • Så godt som alle over 85 år som kan og vil ta vaksinen, har fått første dose
  • I tillegg er vi godt i gang med gruppen 75-84 år, og i løpet av kommende uke har halvparten i den aldersgruppen fått 1. dose.
  • 172 helsepersonell har fått 1. dose, og 44 stykker har også fått 2. dose.
  • Neste uke skal pasienter ved legekontorene Elvebredden, Sjøsia og Malm vaksineres med 2. dose, og pasienter ved legekontorene Høvdinggården, Fyrgata, Sannan og Mære vaksineres med 1. dose.
Følg med på oppdateringene framover på koronasiden på vår hjemmeside