Avtalen gjelder i tre år fram til 31.12.21. Prosjektene Sør-Beitstad, Sparbu og søndre del av Kvam (der kommunen er ferdig med å lege trekkrør i VA-anlegg) bygges ut allerede i 2019. Det utgjør til sammen ca. 600 husstander.

Nå begynner innsalg og innhenting av grunneierrettsavtaler, som lokale prosjektgrupper vil bli engasjert i. 

- Dette er en stor dag for oss i Steinkjer. Utbyggingen tetter de aller fleste «hull» i fibernettet i kommunen, sier rådgiver i plan og utvkling, Grete Waaseth.  

Verran, Valøy og enkelthus igjen

Etter at disse prosjektene er blitt bygget ut, gjenstår det kun bedre bredbåndsdekning i Valøy (14 husstander og 40 fritidseiendommer) og husstandene Skrataas og Hundlo (i området Fossem/Sundan).

- Disse blir meldt inn til Fylkeskommunen denne uka, for vurdering om de eventuelt kan bli med i «kampen om» tildeling av nasjonalt bredbåndstilskudd i 2019. I tillegg meldes alle deler av Verran kommune, som ikke har fiberbredbånd i dag, inn til samme vurdering, sier Waaseth og legger til: 

- Vi har godt håp om at det kommer friske midler til bredbåndsutbygging i «Nye Steinkjer» framover.