Skisse: Norconsult

Mulighetsstudien «Opp med dampen!» viser et mulig alternativ hvor Dampsaga kan bli et nytt bosenter som erstatter dagens Steinkjer eldresenter.

Det er plass til både omsorgsboliger og et dagsenter som erstatter nåværende dagtilbud for hjemmeboende på Steinkjer eldresenter og Steinkjer sykehjem. I tillegg vil det være areal for lokaler til hjemmesykepleien i sentrum.

Her kan du lese mer om forslag til mulig etterbruk av Dampsaga


Iren Hovstein Haugen
Omsorgssjef