Høsten 2013 slo 2 store stormer innover Steinkjer og veltet over ende betydelig mengder skog. Med uvanlige vindretninger resulterte dette i at anslagsvis 40 000 m3 ble skadet i sammenhengende områder. I tillegg ligger det store mengder spredt vindfall over hele kommunen.

Det er stor sannsynelighet for oppformering av store populasjoner av barkebiller i den skadde skogen som vil angripe den stående skogen. For å stimulere til opprydding av vindfall er det vedtatt en midlertidig utvidelse i bruk av skogfond til forebyggende tiltak.

Steinkjer kommune oppfordrer skogeierne til å sørge for at nødvendig hogst blir gjennomført så raskt som mulig.

Det presiseres at under opprydding av vindfall gjelder vanlige bestemmelser om plikt til å ta nødvendige miljøhensyn. MIS-figurer skal forvaltes på samme måte før og etter stormskader.