Steinkjer kommune er informert om at det kan bli streik for bussjåfører som kjører skoleruter fra og med søndag 11.04.21. En streik betyr at skolebussen uteblir. Elever med kun drosjeskyss berøres ikke.

Følg med i media eller på Steinkjer kommune sine hjemmesider for nærmere informasjon om det blir streik. Skolene er på rødt nivå og elevene følger skolenes beskjed for oppmøte. Elever som er hjemme, jobber i henhold til skolens planer.

Ved foreldretransport av elever, ber vi om å holde trafikkmengden lav og gjerne slipp av elever et stykke fra skolen

Viser til informasjon fra AtB nedenfor

Gisle Kristian Almlid-Larsen
Sektorleder skoleInformasjon fra AtB
Det pågår mekling mellom LO og NHO, med meklingsfrist lørdag 10. april kl. 24. Kommer ikke partene til enighet blir det streik med iverksettelse søndag morgen.

Dersom dette vil bli en realitet vil det ha følgende konsekvenser for skoleskyssen i Trøndelag:

  • All skyss med buss innstilles. Det kan likevel oppleves at enkelte linjer/avganger kjøres, enkelte dager, men for forutsigbarheten for elever og skoler er beskjeden at all skyss innstilles.Se link for nærmere info om hvilke avganger dette kan gjelde: https://www.atb.no/aktuelt/mulig-streik-fra-sondag-11-april-article15334-28.html
  • Elever med TS (tilknytningsskyss) til/fra buss med drosje avbestilles i sin helhet. Dersom det er elever her som likevel ønsker å benytte seg av sin rett til TS, må dette meldes særskilt til aktuelt selskap. Skyssen i slike tilfeller vil ikke utvides til å gjelde hele strekninger.
  • Elever med kun drosje berøres ikke.

Skolene må melde inn direkte til drosjeselskapet om det ulike tiltak ved skolen som vil gjøres og som da kan påvirke drosjetransporten. Eks hjemmeskole for ulike trinn/hele skolen, og ikke minst om det er elever som ikke kommer til å benytte seg av drosjetransporten i perioden streiken varer.